"AGRO-FARM" Sp. z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach została powołana do życia w 1994 roku, na bazie upadających przedsiębiorstw rolnych, które zostały wydzierżawione w drodze przetargów publicznych od ówczesnej AWRSP – późniejsza ANR a obecnie KOWR. Wykupiono wówczas majątek ruchomy, w tym maszyny, zwierzęta i produkcje w toku. W ramach umów dzierżawy Spółka przejęła wraz ze wszystkim świadczeniami blisko stu pracowników ówczesnego PGR-u. Proces restrukturyzacji koncentrował się na optymalizacji zatrudnienia, podnoszeniu wydajności pracy przez wdrażanie nowoczesnych technologii i maszyn. Likwidacji ulegały nie spełniające wymagań produkcyjnych ale również zdrowotnych budynki i budowle – w szczególności  wybudowane na bazie surowców z udziałem azbestu. Zlikwidowano też produkcje zwierzęcą na terenach z których pobierane są wody pitne dla miasta Lubania a odbudowano ja w najnowszym, powstałym w latach 70 i 80-tych ubiegłego wieku Gospodarstwie w Henrykowie Lubańskim. Przez wiele lat krowy mleczne z „AGRO-FARM”-u wystawiane były na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt zdobywając liczne nagrody. Wydajność w oborze od jednej sztuki zbliżyła się do 11 tysięcy kilogramów mleka. Już od 23 lat  właściciele "AGRO-FARM" prowadzą jedno z największych i najnowocześniejszych gospodarstw rolnych w południowo zachodnim regionie województwa dolnośląskiego. Warto zauważyć, że od początku swojej działalności zajmujemy się produkcją zbóż, w tym kukurydzy, rzepaku.  Gospodarstwo było prekursorem uprawy kukurydzy na ziarno w tym rejonie województwa dolnośląskiego. Grunty rolne, którymi zarządza spółka w momencie przejęcia były bardzo mocno zaniedbane, niskie PH, niewielkie zawartości podstawowych mikro i makroelementów powodowały, ze plony nie dawały żadnych szans na uzyskiwanie opłacalnych wyników produkcji. Dopiero wprowadzenie nawożenia organicznego, coroczne wapnowanie gleb oraz zabiegi agrotechniczne związane z głęboszowaniem i melioracjami przyniosły oczekiwane efekty. Na powierzchni około 2 tysięcy hektarów położonych w powiatach lubańskim i bolesławieckim prowadzona jest produkcja oparta o najnowocześniejsze technologie. Wyprodukowane tu zboża i rzepak spełniają wszelkie normy europejskie i światowe a produkowane są z zachowaniem dobrej praktyki rolniczej.

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 8 800 000 złotych (w całości opłacony) objęty jest przez polskich udziałowców posiadających bogate doświadczenia w produkcji rolniczej oraz usługach rolniczych.

AGRO-FARM jest założycielem i członkiem Grupy Producentów Zbóż i Roślin Oleistych „TERRAPOL”. Celem powołania do życia grupy było wspólne zakupy środków produkcji i sprzedaż jednorodnych partii płodów.

W tym celu „TERRAPOL” poddał się procesowi certyfikacji i otrzymał w 2017 roku certyfikat KZR INIG.

Sprzęt rolniczy, ciągniki i środki transportu jakimi dysponuje Spółka w pełni wystarczają do wykonywania niezbędnych zabiegów agrotechnicznych dla potrzeb własnych, a także umożliwia świadczenie usług. Jednak obecna kierunek rozwoju zmierza bardziej do korzystania z usług firm zewnętrznych przy siewach i zbiorach roślin uprawnych.

Siedziba spółki "AGRO-FARM" znajduje się na przedmieściach Lubania przy drodze krajowej nr 30 łączącej Zgorzelec z Jelenią Górą i trasie nr 296 łączącej Lubań z Żaganiem, która krzyżuje się na 10 kilometrze z autostradą A4 (Drezno-Wrocław). Korzystna lokalizacja ma bardzo duży wpływ na rozwój spółki szczególnie ważna jest bliskość do granic z Niemcami, która wynosi - 18 km i z Czechami - 21 km.  Dużym atutem jest fakt zrzeszenia od 2008 roku w grupie producentów, która przygotowuje jednorodne partie towaru, zapewnia kontraktacje i zakupy w optymalnych cenach.

mapa
Swal({ imageUrl: 'https://placeholder.pics/svg/300x1500', imageHeight: 1500, imageAlt: 'A tall image' })