AGRO - FARM Sp. z o.o. oferuje:

Ziarno :

 • pszenicy paszowej i konsumpcyjnej
 • kukurydzę konsumpcyjną i paszową w tym kiszone, gniecione ziarno
 • rzepak
 • Kiszonkę z kukurydzy do żywienia zwierząt i na biomasę

Zwierzęta

 • Cielęta ( byczki) ras mlecznych i mięsnych
 • Jałówki cielne z wysokoprodukcyjnego stada, pochodzenia krajowego
 • Krowy pierwiastki i wieloródki
 • Opasy

Środki do produkcji rolnej

 • Śruta sojowa, rzepaczana i zbożowa
 • Nawozy azotowe
 • Nawozy wieloskładnikowe
 • Środki ochrony roślin

 Oferujemy usługi :

 • Doradztwo fachowe w zakresie uprawy roślin  i hodowli zwierząt
 • Ważenie transportów na wadze wozowej położonej w Pisarzowicach (bezpośrednie sąsiedztwo dróg krajowych nr 30, 296) w godzinach 7,00 – 19,00
 • Usługi koparko-ładowarką wraz z transportem
 • Usługi nośnikiem teleskopowym o wysięgu 7 m
 • Transport kołowy płodów rolnych
 • Badanie jakości (wilgotność, gęstość, białko) wszystkich rodzajów zbóż