Oświadczenie :

Zarząd AGRO-FARM Sp. z o.o z siedziba w Pisarzowicach informuje, że z dniem 12 stycznia 2018 roku zakończyliśmy współprace z panem Jackiem Ochocińskim zamieszkałym w Toruniu,
urodzonym w 1956 roku. Wycofane zostały wszelkie pełnomocnictwa dla pana Jacka Ochocińskiego.
Pan Jacek Ochociński nie ma prawa reprezentować naszej firmy ani Grupy Producentów Rolnych TERRAPOL której nasza Spółka jest udziałowcem. Ponadto nie ma prawa reprezentować ani występować w imieniu
Gospodarstwa Rolnego Lucyna Grala w Pisarzowicach i Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego „POLTERRA” Sp. z o.o. w Pisarzowicach.
Prezes Zarządu – Leszek Grala